Prekių pristatymas, grąžinimas ir garantijos

Prekių pristatymas

1. Prekių atsiėmimo ir pristatymo tvarka:
1.1. Prekių atsiėmimas. Norėdamas prekes gauti greičiau ir/ar nemokėti už prekių pristatymą, Pirkėjas prekes gali atsiimti pats. Pirkėjas gali atvykti atsiimti užsakytų prekių tik gavus iš Pardavėjo informacinį pranešimą (telefonu ir/arba elektroniniu paštu) apie užsakymo įvykdymą. Prekės atsiimamos Pardavėjo darbo metu, Pardavėjo buveinės adresu Geležinkelio g. 3, Marijampolė arba Pramonės pr. 16, Kaunas.
1.2. Prekių pristatymas. Pirkėjui pageidaujant, prekes gali pristatyti Pardavėjo įgaliotas asmuo. Prekės pristatomos prekių užsakymo paraiškoje nurodytu adresu. Prekės visoje Lietuvos Respublikoje (išskyrus Kuršių neriją) pristatomos už 30 Eur (trisdešimties Eur) mokestį. Prekių užnešimo paslauga neteikiama.
2. Prekės pagal individualų užsakymą pagaminamos ir pristatomos per 6 – 9 savaites nuo avansinio mokėjimo (jei atsiskaitoma grynaisiais pinigais) arba visos pirkimo – pardavimo kainos ir su prekių pristatymu susijusių išlaidų (jei pasirenkama prekių pristatymo paslauga) mokėjimo įskaitymo į Pardavėjo sąskaitą dienos.
3. Pirkėjas sutinka, kad išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nuo Pardavėjo nepriklausomų aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo terminą bei kitus su pristatymu susijusius klausimus.
4. Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui pristatomos ne laiku arba nėra pristatomos dėl Pirkėjo kaltės ir/arba dėl force majeure aplinkybių.
5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Prekes pristačius prekių užsakymo paraiškoje nurodytu adresu laikoma, kad prekės Pirkėjui yra tinkamai pristatytos, neatsižvelgiant į tai, ar prekes faktiškai priėmė Pirkėjas ar bet kuris kitas asmuo, prekes priėmęs nurodytu adresu. Tokiu atveju Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui ir/ar kitų su pristatymu susijusių pretenzijų.
6. Pirkėjas, priimdamas prekes, privalo kartu su prekes pristatančiu asmeniu patikrinti pristatytų prekių būklę, kiekį, kokybę, komplektaciją. Pastebėjęs/nustatęs prekių kiekio, kokybės, komplektacijos ir kt. neatitikimą, Pirkėjas prekių privalo nepriimti ir tai pažymėti prekių perdavimo – priėmimo dokumentuose. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentus be pastabų, laikoma, kad perduotos prekės yra tinkamos būklės, be defektų, prekių kiekis, kokybė, komplektacija atitinka pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas ir Pirkėjas dėl to jokių pretenzijų Pardavėjui neturi.

Prekių grąžinimas ir garantijos

1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti šios Sutarties ir prekes grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo dienos LR teisės aktų nustatyta tvarka (žr. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478816 ).
2. Pirkėjas negali atsisakyti šios Sutarties:
2.1. Dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.
2.2. Dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
2.3. Dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktas.
3. Prekėms suteikiama 1 (vienerių) metų garantija.